Turbo

Funkcie turbodúchadla

22Turbodúchaldo je vlastne dúchadlo poháňané výfukovými plynmi. Skladá sa z dvoch hlavných častí, z dúchadlovej a turbínovej. Turbodúchadlo zvyšuje tlak vzduchu stúpajúceho do motora tiež jeho miernu hmotnosť, tým pádom je do motora možné pustiť pri rovnakých otáčkach a objemu viac paliva pri rovnakom pomere zmesi. TOTO JE HLAVNOU PRÍČINOU NÁRASTU VÝKONU MOTORA.

Turbodúchadlo sa otáča veľmi rýchlo a to  10 000 až 150 000 ot./min. v závislosti od veľkosti váhe rotujúcich častí, nárastu tlaku a konštrukcie turbodúchadla. V tomto prípade by vysoké otáčky predstavovali veľký problém pre klasické guličkové ložiská, ktoré by mohli explodovať. Preto sa tu používajú FLUIDNÉ LOŽISKÁ, v ktorých sú pohybujúce časti oddelené (vymedzované) a zároveň chladené tenkou vrstvou oleja. Olej na mazanie turbodúchadla je z mazacej sústavy motora,  a preto musí byť jeho priechod turbodúchadlom chladený olejovým chladičom. Aby sa zabránilo poškodeniu turbodúchadla a motora pri uzavretí škrtiacej klapky, kedy vzduch je stláčaný turbodúchadlom a nemá kam prúdiť, sú preplňované motory vybavené prepúšťacím motorom. Pri zavrení škrtiacej klapky vznikne podtlak, ktorý sa využije k otvoreniu prepúšťacieho ventilu. Prebytočný vzduch tak vyfúkne von z motora, alebo späť do sania. Pritom vzniká charakteristický zvuk.

 

Spoľahlivosť turbodúchadla

Pokiaľ olej pretekajúci turbodúchadlom je čistý a výfukové plyny nie sú príliš horúce dokáže turbodúchadlo fungovať veľmi spoľahlivo. Správne zachádzanie je však veľmi dôeležité a preto po jazde na vysoký výkon (hlavne po diaľnici pri vysokej rýchlosti a dlhšej jazdy) musíte nechať motor pred vypnutím bežať minimálne 2 – 3 min. na voľnobežných otáčkach čím umožníte dochladenie turbodúchadla, preto:

MOTOR S ROZPÁLENÝM TUROBODÚCHADLOM NIKDY HNEĎ NEVYPÍNAJTE!

Pokiaľ toto nebude dodržané olej prestane cirkulovať a zostane v prehriatom turbodúchadle a môže prísť k jeho prepáleniu. Prepálený olej má za následok upchanie prívodu a spôsobí poškodenie turbodúchadla.

 

turbo

Prierez turbom bez variabilnej geometrie

1-Obal turbodúchadla  (hlava turba)
2-Ložiskové teleso (stredový uzol)
3-Poistné krúžky
4-Zaisťovacia páska
5-Teleso turbíny
6-Tesniaci krúžok turbíny ( na stred.oske)
7-kolo (ventilátor) turbíny
8-medziložiská
9-axiálne ložisko
10-koleso (rotor)  kompresora
11-matica

--------------------------------------------------->