Servis

Doporučenie k montáži turbodúchadla

  • výmena motorového oleja a filtra (pri niektorých vozidlách výrobca nariaďuje výmenu aj filtra na prívod mazacieho oleja, poprípade výmenu celého mazacieho potrubia napr. pri automobiloch AUDI 2,5 TDI alebo  PASSAT 1,8 i turbo,…)
  • kontrola filtru nasávacieho vzduchu poprípade jeho výmena
  • kontrola tesnosti sacieho potrubia, skontrolovať či v potrubí spojujúceho sa so vstupom do turbodúchadla, alebo vo výfukovým zvodoch sa nenachádza nečistota, alebo cudzie predmety
  • skontrolovať trasu mazacieho systému, čiže priechodnosť ciesť oleja. VEĽKÝ POZOR NA ČASTÉ ZALOMENIE ALEBO OHNUTIE TRUBIČIEK!
  • v prípade poškodenia pôvodného turba je nutná kontrola tlaku mazacieho oleja na výstupe z mazacieho potrubia
  • pri montáži nového turbodúchadla je nutné použiť nové tesnenia na miestach predpísaných výrobcom POZOR! NIKDY NEPOUŽÍVAŤ NA TESNENIE SILIKÓNOVÝ TMEL
  • po dlhšej jazde je potrebné vždy nechať motor bežať na voľnobežných otáčkach určitý čas ako píšem aspoň 3 min. (z dôvodu dostatočného chladenia)

 

POZOR !!!

V prípade nedodržania vyššie uvedených odporúčaní môže dôjsť  u nás zakúpeného turbodúchadla k jeho poškodeniu čo má za následok straty nami poskytovanej záruky.

--------------------------------------------------->